AFHANDELING

De kosten voor de reiniging van een auto roetfilter (roetfilters, deeltjes filters, roetfilter DPF) is voor klanten 375,-euro per filter inclusief BTW en express levering.

Prijzen voor garagen op aanvraag!

REINIGING VAN EEN DIESELPARTIKELFILTER (DPF)

Voorwaarde voor het reinigen

Voorwarde van een reiniging is, dat de roetfilter (DPF) technisch in orde is d.w.z. :

» de keramische insert mogen niet gebroken of gebarsten zijn
» de filter mag geen diepe deuken, gaten of doorroestingen hebben

Bovendien moeten alle druk -en temperatuursensoren, slangen, beugels, klemmen en andere montagedelen verwijdert worden zijn. We geven geen garantie voor niet gedemonteerde delen. We vragen u ons voraf te informeeren over eventueel zelf uitgevoerde reinigingsproeven of behandelingen met chemische additieven.

Verder aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid/ garantie voor chemisch behandeld filters, omdat er geen beoordeling van de keramik in de filter mogelijk is.

TIP van de expert:
De katalysator mee laaten reinigen! Anders dreigt er een verdere verstopping van de roetfilter.

  Verwijdering

Verwijder uw roetfilter en stuur deze zonder opbouwdelen en goed ingepakt naar ons adres. Wij geven geen garantie/ restitutie voor de functionaliteit van ons uitgebouwd sensoren! Verder kunnen extra kosten voor de verwijdering van de sensoren ontstaan!

  Formulier invullen

Vul dan het onderstaande bestelformulier in en leeg deze in uw pakket, zodat een goede toewijzing van uw filter kan plaatsvinden. We hoeven alleen maar de filter. Alle sensoren, slangen, rubber buffers en andere montagedelen moeten worden verwijderd.

  Filter opsturen

De makkelijkste en snelste manier om de filter na ons te sturen is via DHL of DPD.

  Reiniging en reinigingstijd

Zodra wij uw roetfilter hebben ontvangen, wordt deze gecontrolleerd en de data in onze protocol geregistreerd. U ontvangt dan een e-mail met een bericht over de toestand van uw roetfilter. Verder zit in deze e-mail ook onze rekening.

Wij reinigen autofilters alleen na vooruitbetaling. Na ontvangst en controle van uw filter zullen wij u de betaling informatie per e-mail / fax sturen. We vragen voor uw begrip, dat we de gereinigde filter alleen na ontvangst van de betaling kunnen terugsturen!

Uw roetfilter doorloopt nu verschillende reiningingsprocessen. Dit verwijderd ongeveer 98% van de roet en as uit uw filter. Die door ons toegepaste en ontwikkelde procedures behandeld uw filter zo, dat nog keramik of de behuizing worden angevallen.

De filter reiniging is afhankelijk van de mate van vervuiling. In het algemeen hebben we ongeveer 1-3 werkdagen voor het reinigen nodig (maandag tot en met vrijdag, exclusief aflevering en de retourzending).

Hierop komt nog de verzendingstijd, zodat u tenminste een week van uw voertuig moet afstand nemen.

Na de succesvolle reiniging wordt de filter opnieuw getoetst en de metingen in ons testprotocol genoteerd.

Garantie
De met ons gereinigde filters worden zo lang en vaak gereinigd, totdat zij bevrijdt zijn tot ongeveer 98% van roet en as.

Als wij uw filter uit verschillende redenen niet kunnen reinigen, dan hoeft u hiervoor ook niets te betalen.

  Retourneren

Zodra de filter is gereinigd en we uw betaling hebben ontvangen, sturen wij uw filter terug. De terugzending wordt door Express georganiseerd en is inbegrepen in de prijs.

De Barten GmbH neemt geen verantwoorteljikeid voor schaden en daardoor ontstane goederen gevolgschaden, vertragingsschaden, gederfde winst, zuivere economische verlies en andere indirecte schade!

  De inbouw

De installatie en verwijdering van het dieselpartikelfilter is complex. Dit moet het best van een garage worden gedaan, omdat na de installatie van de gereinigd filter alle sensoren, slangen, koppelingen en EGR-ventiel op een goede werking moeten worden gecontroleerd. Bovendien moet in de motorelectronica de waarde van de as met betrekking tot het DPF teruggezet worden. Een eenvoudige verwijdering van het fout in het foutgeheugen is niet voldoende en kan inhouden dat de DPF fouten weer na een korte tijd opnieuw optreden en een verdere reiniging weer geeeist wordt. Alleen het verwijderen van de storing in het storingsgeheugen is hier niet voldoende. Hieruit kan volgen, dat de DPF na korte tijd alweer opnieuw probleme oplevert en een hernieuwde reiniging geeist wordt.

INFO VOOR KATALYSATORREINIGING:

Bestaat er naast de DPF nog een extra externe katalysator? Laat dit gelieve van uw garage mee controleren, omdat deze dan ook moet worden gereinigd. Anders kunnen bij het resetten problemen optreden, waardoor de gereinigde filter niet werkt. Voor het reinigen van de katalysator vallen extra kosten van 50 euro inclusief BTW aan.

Wij bieden geen garantie op de functionaliteit van ons gereinigde filter bij onjuiste installatie (self-installatie) en het niet reinigen van een bestaande katalysator!


»Bestelformulier

Mit der Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen