ALGEMEEN PRIVACYBELEID

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, vertrouwt u ons uw persoonlijke gegevens toe. Wij begrijpen dat dit een enorme verantwoordelijkheid is en wij zetten ons in om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u de controle behoudt. De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Wij verzoeken u daarom met klem de volgende samenvatting van de werking van onze website www.russfilterreinigung.de aandachtig te lezen.

De hier vermelde verklaring inzake gegevensbescherming komt overeen met de richtlijnen van de DSGVO en de BDSG. Het is bedoeld om informatie te verstrekken over de aard, het doel en het gebruik van persoonsgegevens.

Hoewel onze site is uitgerust met verschillende veiligheidsmaatregelen, kan geen volledige bescherming van uw gegevens worden gegarandeerd, omdat veiligheidslacunes op het internet niet kunnen worden uitgesloten. Mocht u zich zorgen maken over uw gegevens, dan vindt u aan het einde van de tekst de contactgegevens van onze contactpersonen.

VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De functie en communicatie van onze service is afhankelijk van de gegevens van onze klanten. De omvang van de opgeslagen gegevens is gebaseerd op de gegevens die u bij de bestelling van de dieselroetfilterreiniging en/of pakketinzameling (UPS) hebt verstrekt.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de bescherming van legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO in het geval van klanten uitsluitend in het kader van de zakelijke relatie voor de verwerking van zijn factureringsopdrachten, inclusief de registratie van betalingen en, indien van toepassing, het aanmaningsproces, voor de levering van diensten, voor de evaluatie van bedrijfsrelevante kerncijfers zoals omzetstatistieken.

In het geval van belangstellenden is de verwerking beperkt tot het beantwoorden van het verzoek via het contactformulier.

De verzamelde persoonsgegevens moeten toereikend en substantieel zijn voor het doel en beperkt blijven tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder c), worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld en mogen in geen geval aan derden worden verstrekt voor verdere verwerking die onverenigbaar is met deze doeleinden. Zij mogen evenmin worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie.

De volgende gegevens/gegevenscategorieën worden in detail verwerkt: Geslacht / titel, (bedrijfs)naam, contactpersoongegevens, postadres(sen) (aflever-/factuuradres), contactgegevens (telefoon, fax, e-mail), eventueel fiscale informatie (BTW-nummer) / bankgegevens.

Er worden geen gegevens verwerkt die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, psychologische, culturele of sociale identiteit van de betrokkene onthullen.

Het gebruik van de aanbiedingen en diensten van deze internetaanwezigheid is – met uitzondering van het versturen van de bestelling, het contactformulier en het afhaalformulier – altijd mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens.

Als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de wettelijk of contractueel voorgeschreven gegevens voor het bestelproces, wordt er geen bestelling geplaatst. Als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de gegevens in het contactformulier, wordt er geen bericht naar ons verzonden. In alle gevallen worden alle ingevoerde, maar niet definitief overgebrachte gegevens weggegooid.

De verwerking van persoonlijke gegevens bij het plaatsen van de bestelling, bij het verzenden van het afhaal- en contactformulier wordt uitsluitend uitgevoerd na de vrijwillige, expliciete invoer van de gebruiker/websitebezoeker in de respectievelijke invoervelden, die daarmee instemt met de verwerking van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben volgens art. 6, lid 1, onder a). DSGVO.

GEGEVENSOVERDRACHT AAN DERDEN

Wij geven uw gegevens niet door aan derden. Daarnaast nemen wij passende maatregelen en voeren wij regelmatig controles uit om ervoor te zorgen dat de door ons verzamelde gegevens niet door derden kunnen worden ingezien of afgetapt.

Als onderdeel van de orderverwerking of de verzending en het ophalen van pakketten door de verzendprovider UPS, moeten wij persoonlijke gegevens doorgeven voor de uitvoering van de dienst. Anders is verzending of terugzending van een pakket niet mogelijk. Door het plaatsen van een bestelling voor roetfilterreiniging en/of het gebruik van de ophaalservice geeft u toestemming voor de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan UPS. Daarnaast ontvangt u statusinformatie over de levering van uw bestelling van de verzendservice naar het opgegeven e-mailadres.

Het privacybeleid van UPS vindt u hier: https://www.ups.com/ch/de/help-center/legal-terms-conditions/privacy-notice.page

LOG FILES

Een logbestand wordt aangemaakt in de loop van een automatisch logboek van het verwerkingscomputersysteem. Dit betekent dat informatie over het apparaat dat u gebruikt als logbestand op een server wordt opgeslagen.

We voeren ook een logboekanalyse uit.
Onze siteprovider registreert dit:

• Toegang tot de pagina: datum, tijd, frequentie
• Hoe u naar de pagina bent gekomen (vorige pagina, hyperlink, etc.)
• Hoeveelheid verzonden gegevens
• Welke browser en welke versie van dezelfde browser u gebruikt
• Uw IP-adres

Ook hier worden de verzamelde gegevens alleen gebruikt om ons aanbod te verbeteren. De exploitant mag de logbestanden van de server alleen voor langere tijd opslaan, publiceren of vervolgens openen als dit binnen het wettelijke kader is toegestaan (bijv. in geval van verdenking van illegale activiteiten).

NIEUWSBRIEF EN ABONNEMENTEN

Onze nieuwsbrief is uitsluitend gericht op commerciële contacten (autohandel) en is puur product- of servicegerelateerd. Voorheen werd de nieuwsbrief “stilzwijgend” ontvangen, maar onder de nieuwe wet zou nu expliciet toestemming moeten worden gegeven. Omdat wij met onze nieuwsbrief informeren over belangrijke onderwerpen en acties met betrekking tot de roetfilterreiniging, gaan wij ervan uit dat een verdere ontvangstbevestiging gewenst is. Indien dit niet het geval is, kunt u zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief op het adres info@russfilterreinigung.de. Uw e-mailadres wordt dan onmiddellijk uit de mailinglijst verwijderd.

WEBANALYSESERVICES

Deze pagina maakt gebruik van Google Analytics. Deze dienst stelt ons in staat om het gebruik van onze website te volgen door het maken van rapporten en zo ons aanbod aan te passen aan de eisen van de gebruikers. Volgens de sjablonen van het privacybeleid zijn wij verplicht u te informeren over de werking van deze dienst.
Google Analytics maakt gebruik van eigen cookies, die de verzamelde gegevens meestal doorsturen naar een server in de VS en daar opslaan.
Dit geldt ook voor gegevens die worden gegenereerd door Google Analytics:

• Type browser plus versie
• Het besturingssysteem dat u gebruikt
• Hoe lang u op onze site blijft
• De eerder bezochte website
• Uw IP-adres

We hebben Google Analytics ook aangepast om te voldoen aan de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Als u uw IP-adres hebt geanonimiseerd, wordt het meestal ingekort voordat u de Europese Economische Ruimte verlaat. Als u de betreffende cookies wilt deactiveren, vindt u onder de volgende link een overeenkomstige browser-plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Als u niet wilt dat Google Analytics uw informatie verzamelt, kunt u de volgende link gebruiken om een opt-out cookie in te stellen om het verzamelen van informatie in de toekomst te voorkomen: Opt-out cookie instellen

COOKIES

Bij de toegang tot onze internetpagina’s kunnen zogenaamde cookies worden opgeslagen op het apparaat waarmee de toegang plaatsvindt. Dit zijn kleine tekstbestanden of tekstuele inhoud in een interne database van de webbrowser die dienen om de functionaliteit en een gebruiksvriendelijk en veilig gebruik van onze website te waarborgen. Dergelijke cookies bevatten geen persoonlijke gegevens.

Cookies kunnen persoonlijke gegevens bevatten, wanneer bijvoorbeeld door het invoeren van de geldige inloggegevens toegang wordt verkregen tot een afgesloten gedeelte van de website en de gebruiker / websitebezoeker uitdrukkelijk de optie kiest om de inloggegevens op te slaan om permanent in het gesloten gedeelte van het huidige apparaat ingelogd te blijven. Het gebruik van onze internetaanwezigheid is – met uitzondering van het bestel-, contact- en afhaalformulier – altijd mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens.

Desondanks bieden moderne webbrowsers vaak de mogelijkheid om de ingevoerde wachtwoorden en andere formuliergegevens op te slaan. Dit is een browser-interne functie en heeft niets te maken met onze website. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt uitsluitend bij de gebruiker / websitebezoeker.

De omgang met cookies of wachtwoorden kan door elke gebruiker / websitebezoeker worden gecontroleerd door de juiste instellingen van zijn webbrowser aan te passen. De meeste moderne webbrowsers bieden dergelijke instellingen.

SOCIAL MEDIA PLUGINS

Op onze website bieden wij de mogelijkheid om inhoud te delen via externe links op sociale netwerken of per post. Als u deze gebruikt, wordt u doorgestuurd naar de pagina’s van de provider en de bijbehorende gebruikersinformatie wordt doorgegeven.

Als u tijdens het gebruik van onze site bent ingelogd op een van deze sociale netwerken met uw account en u onze inhoud wilt delen, wordt deze informatie gekoppeld aan uw respectieve account. Wij als operators hebben geen invloed op de gegevens, die door Plug-Ins naar de juiste servers worden verzonden. Meestal wordt het IP-adres verzonden.

Meer informatie over de omgang met uw gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de desbetreffende aanbieder:
Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de
Google+: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Hier vindt u specifieke informatie over de knoppen:
Facebook: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de
Google+: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

RECHT OP INFORMATIE EN OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS

U hebt het recht om ons te vragen te bevestigen of en hoe wij persoonlijke gegevens van u verkrijgen. Dit recht wordt gerealiseerd door dit privacybeleid. Daarnaast kunt u elektronische informatie opvragen.

U hebt ook het recht om te vragen dat uw gegevens van ons naar een andere locatie worden overgedragen.

 

RECHT OP CORRECTIE, ANNULERING OF BLOKKERING

U hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren, verwijderen of blokkeren. Dit laatste is van toepassing als de rechtssituatie het niet mogelijk maakt om deze te schrappen. Houd er rekening mee dat transactiegegevens (bestellingen/facturen etc.) mogelijk moeten worden bewaard vanwege de wettelijke opslagverplichting.

RECHT OP KLACHTEN

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit of een bevoegde instantie als u een reden voor een klacht heeft. Om dit recht en de twee hierboven vermelde rechten uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met het adres dat aan het einde van deze privacyverklaring staat vermeld.

VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS

Voor vragen, verzoeken om informatie, verzoeken, klachten of kritiek met betrekking tot ons privacybeleid, kunt u contact opnemen onder:

Barten GmbH
Friedrich-List-Allee 30
41844 Wegberg
Tel: 02432-8903234
Fax: 02432-8903235
Mail: info@russfilterreinigung.de

WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

Als verantwoordelijke personen behouden wij ons het recht voor om de gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde te wijzigen in het licht van de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming.

De huidige status is 05/2018.