KATALYSATOREN IN DE AUTO

Katalysatoren spelen een rol op alle gebieden van het dagelijks leven, maar dat merken we niet altijd. Het bekendste voorbeeld is de katalysator in de auto. Het wordt gebruikt voor de nabehandeling van de uitlaatgassen en reinigt de uitlaatgassen die bij de verbranding in de motor ontstaan. Op deze manier komen de schadelijke stoffen en deeltjes niet in het milieu terecht en kunnen ze noch de mens, noch het milieu in gevaar brengen.

Maar een katalysator is vooral een chemisch proces. Dit proces vindt ook plaats in een autokatalysator, maar de term katalysator wordt nu direct geassocieerd met de overeenkomstige component. Daarnaast wordt een katalysator ook gebruikt in de voedselproductie of bij de productie van meststoffen.

KATALYSATOREN = ENERGIEBESPARING

Zoals u kunt zien, zijn katalysatoren overal te vinden, dus hier is een korte uitleg van waar het allemaal om gaat.

Katalysatoren zijn belangrijke technologieën. Zij kunnen ervoor zorgen dat een reactie minder energie nodig heeft omdat het een andere weg inslaat dan zonder de katalysator. In de praktijk kan een reactie plaatsvinden bij lagere temperaturen of in een kortere tijd. Dit maakt het hele proces in kwestie energiezuiniger. Met deze bijzondere eigenschappen speelt een katalysator een belangrijke rol in een groot aantal toepassingen. Het speelt dus een belangrijke rol in het dagelijks leven. Daardoor is er niet voor alle gevallen één katalysator. In plaats daarvan vereist elke reactie zijn eigen speciale kandidaat. De katalysator zal ons daarom ook in de toekomst als sleuteltechnologie blijven begeleiden en een belangrijke bijdrage leveren aan vraagstukken op het gebied van energie, grondstoffen en milieu. En dat gaat ons allemaal aan.