Pas op voor fraudegevallen!

De toenemende concurrentie en de daarmee gepaard gaande toename van de productievolumes hebben geleid tot een verlaging van de kosten, die voorheen zeer hoog waren voor roetfilters.

Zo heeft de toegenomen consumentenvraag naar roetfilters ook geleid tot de integratie van dubieuze bedrijven die dieselroetfilters tegen lage prijzen op de markt aanbieden, naast de grote fabrikanten van roetfilters.

Maar u als consument moet hier uiterst voorzichtig zijn!
Want: niet elk goedkoop roetfilter voldoet aan de wettelijke normen en eisen.

Een slechte, goedkope DPF heeft vaak maar een beperkte functionaliteit. Ook het ontwerp of het katalytische effect van zo’n ‘goedkope’ DPF kan beperkt zijn.

Alleen zo kunnen enorme kosten worden bespaard bij de productie van roetfilters, waardoor de verkoop van roetfilters tegen bijzonder gunstige prijzen mogelijk wordt.

We kunnen u alleen maar afraden om zulke ‘goedkope DPF’s’ te gebruiken. Dit is bijna een echte fraude, aangezien veel consumenten niet voldoende geïnformeerd zijn over de functionaliteiten van een veilig roetfilter en uiteindelijk overtuigd zijn van de prijs van zo’n ‘goedkoop filter’.

Het resultaat: onnodige lasten – voor de portemonnee van de consument en voor ons milieu!

Zo kunnen goedkope DPF’s al na 10.000 kilometer verstopt raken, wat in extreme gevallen kan leiden tot motorschade.

Hieronder geven we een overzicht van de twee meest voorkomende zwendelpraktijken van goedkope leveranciers en de vaak verwoestende gevolgen daarvan. Vaak komen deze zelfs in gecombineerde vorm voor, waardoor de oplichters nog goedkoper roetfilters kunnen produceren.

Het doel van dit artikel is om u te beschermen tegen het vallen voor ‘goedkope kopieën’ met beperkte functionaliteit, die uw portemonnee onnodig belasten.

Veel van de slechte replica’s worden vaak niet eens ontdekt in professionele werkplaatsen of door TÜV-inspecteurs.

Uiteindelijk kan een paar honderd euro worden bespaard bij de aankoop van het filter. Later – na gebruik van de DPF – kunnen gebruikers van dergelijke goedkope roetfilters zich echter voorbereiden op het investeren van enkele duizenden euro’s in het herstel van mogelijke motorschade.

De aankoop van zo’n goedkoop filter is dus noch op korte noch op lange termijn rendabel.

Fraude: installatie van kleine DPF-kernen

Originele dieselroetfilters hebben altijd een bepaald kernvolume, de kerngrootte. Deze kern filtert de roetdeeltjes en neemt ook de tijdens de regeneratie geproduceerde as op.

Vooral deze filterkern is in een DPF – net als de katalysator, die vaak ook deel uitmaakt van het filter – van grote waarde.

Hier proberen de leveranciers van goedkope roetfilters nu aanzienlijke kosten te besparen door kleinere kernen te installeren, zodat filters (met een kleinere kern) tegen een veel lagere prijs kunnen worden aangeboden.

Als er echter een kleinere monoliet (kern) dan gebruikelijk in de DPF is geïnstalleerd, zal deze logischerwijs sneller worden gevuld. Het resultaat is een toenemende verschildruk, die de regelaar signaleert dat regeneratie noodzakelijk is. Als gevolg daarvan begint de interne voertuigregeneratie vaker dan bij een originele dieselroetfilter.

De daaruit voortvloeiende stijging van het brandstofverbruik kan echter veilig worden genegeerd, gezien de effecten van het verhogen van de regeneratie-intervallen:

De motorolie wordt op lange termijn verdund, de smering neemt af en de thermische belasting van de motor neemt toe. Het resultaat is motorschade door oververhitting!

En het repareren hiervan is echt kostenintensief – in vergelijking met het kopen van een nieuwe hoogwaardige roetfilter of het reinigen ervan.

Fraude: vermindering van het edelmetaal van de katalytische laag van de DPF-kern (monoliet)

DPF-systemen hebben een coating – zowel op de kern (monoliet) als op de katalysator. Deze coating wordt ook wel de katalytische laag genoemd, die wordt aangebracht op de kern van het deeltjesfilter en zijn filterkanalen.

De taak van de katalysator, oftewel de katalysatorlaag, is het omzetten van giftige stoffen uit het uitlaatgas. Een andere functie van de katalysator in dieselvoertuigen met DPF is de zelfontstekingsfunctie.

Tijdens de actieve DPF regeneratie, wanneer roet in het filter moet worden verbrand, voedt de regeleenheid een kleine hoeveelheid dieselbrandstof in het uitlaatsysteem. Hierdoor komt de brandstof in de katalysator terecht waar deze reageert met de katalytische laag. Daar ontbrandt het, zodat het roet in het filter wordt verbrand.

De ontbrandbaarheid van de dieselbrandstof is echter afhankelijk van de edelmetaalcoating in de katalysator (de katalysatorlaag). Edelmetalen – zoals platina, palladium of rhodium – die een bepaalde verzadiging (dikte) hebben en dus zorgen voor een succesvolle DPF regeneratie, worden als coating gebruikt.

Edelmetalen met een goede verzadiging verlengen ook de levensduur van de katalysator.

Goedkope dieselroetfilters hebben vaak een zeer dunne coating. Deze maken de functionaliteit van het roetfilter mogelijk.

Het grote nadeel is echter dat dergelijke katalysatoren over het algemeen slechts een geschatte levensduur van 20.000 km hebben en vaak defect raken en uitvallen tijdens de regeneratie.

Conclusie:

In deze DPF-zwendel zijn de roetfilters voorzien van een slechte filterkerncoating. Hoewel dit een zogenaamd lage aankoopprijs van het roetfilter mogelijk maakt, raakt het filter na zeer korte tijd verstopt (foutieve regeneratie).

Het gevaar voor u als consument is hier echter minder groot dan in frauduleuze maas 1 van het verkrijgen van permanente motorschade door het gebruik van zo’n “goedkope DPF”.

Hoewel er Europese regelgeving is voor de levensduur van katalysatoren, zijn er geen controles of sancties voor fabrikanten in geval van niet-naleving van de normen. Sommige fabrikanten proberen daarom de verzadiging van waardevolle edele metalen tot het technische minimum te beperken en zijn zo in staat om bijzonder goedkope roetfilters te produceren.

Aanbeveling van de Barten GmbH

Als u een functionerend origineel roetfilter hebt dat verstopt is, hoeft het meestal niet te worden vervangen om de technische kenmerken van een nieuw filter terug te krijgen.

Wij bieden u een kosteneffectieve en veilige reiniging met ons innovatieve thermische reinigingsproces. Met behulp van thermisch-mechanische reiniging kunnen wij de volledige reiniging van uw deeltjesfilter garanderen. DPF-reiniging met behulp van thermische reinigingsmethoden is: snel, kosteneffectief en veilig.

Binnen één tot twee dagen is 80% van de filters volledig vrij van roet- en asresten, zodat het filter na reiniging de technische eigenschappen van een nieuw filter heeft.

Stuur nu uw online bestelling in!