De Barten tevredenheidsgaranties!

– We willen dat je tevreden bent –

In het door ons ontwikkelde reinigingsproces worden de roetfilters bevrijd van alle residuen (roet en as) en hebben ze na reiniging zoveel mogelijk de technische eigenschappen van een nieuw filter. Door onze voorzichtige thermische reiniging wordt het filtermateriaal (keramiek en behuizing) niet aangetast en worden de filters voor ca. 98% gereinigd. Wij zijn zo overtuigd van ons reinigingsproces dat wij u de volgende garanties geven:

Reinheidsgarantie

De door ons gereinigde roetfilters worden zo lang en zo vaak gereinigd, totdat ze zijn bevrijd tot ongeveer 98% van de roet- en asresten en de meetwaarden van een nieuw filter bereiken.

Geld-terug-garantie

Als het filter ook na meerdere reinigingspogingen niet het door ons vereiste drukverschil bereikt, dan hoeft u niets te betalen voor de reiniging. Het filter wordt dan als “ongereinigd” en niet meer bruikbaar aan u geretourneerd.

Tevredenheidsgarantie

We geven 6 maanden garantie op onze schoonmaakprestaties … zonder IF en MAAR! * Mocht uw filter binnen deze tijd opnieuw vervuild raken (bijvoorbeeld door fouten in voorzieningen of defecte onderdelen in de motor), dan zullen wij het voor u – gratis – opnieuw schoonmaken.

Heeft u problemen met uw roetfilter na de garantieperiode van 6 maanden?

Dan bieden wij u een nieuwe schoonmaak voor een forfaitaire vergoeding van 150, – euro inclusief BTW en retourzending. Deze speciale schoonmaakprijs geldt voor max. 12 maanden na de eerste reiniging! Deze garantie is een vrijwillige service van Barten GmbH en is niet van toepassing op de vergoeding van installatie- en verwijderingskosten of enige gevolgschade veroorzaakt door opnieuw verstopte roetfilters.

Heeft u uw deeltjesfilter laten verwijderen en reinigen in een van onze partnerwerkplaatsen? Dan geven we je zelfs 1 jaar garantie … zonder IF en MAAR! *

* BELANGRIJK: Ondanks deze garantie moet het door ons gereinigde deeltjesfilter correct worden geïnstalleerd door een gespecialiseerde werkplaats en moet het motormanagementsysteem opnieuw worden ingesteld. (Programmeer de aswaarde/resterende kilometerstand opnieuw!!alleen reseten is niet voldoende). Hiervoor moet de klant een bewijs leveren (factuurworkshop)!

Bovendien moeten onze installatie-instructies in acht worden genomen en worden opgevolgd!