AFWIJZING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID / DISCLAIMER

Dit is een pagina van de

Barten GmbH
Roetfilterreiniging – warmtekrachtkoppelingseenheden
Friedrich-List-Allee 30
41844 Wegberg

Telefoon (02432) 8 90 32 32 34
Fax (02432) 8 90 32 32 35

E-mail info@russfilterreinigung.de
Internet www.russfilterreinigung.de

Bevoegde gedelegeerd bestuurder
Monika Barten

handelsregister
Plaatselijke rechtbank van Mönchengladbach
HRB 15225

Maatschappelijke zetel van de vennootschap
Barten GmbH
Friedrich-List-Allee 30
41844 Wegberg

ID van de belasting over de toegevoegde waarde

Identificatienummer omzetbelasting volgens §27a Umsatzsteuergesetz:
DE 209 391 627

Afwijzing van garantie en aansprakelijkheid

Barten GmbH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid/garantie of garantie voor de werking van de gereinigde filters na het reinigen van de overhandigde filters. Wij garanderen alleen dat de filters tot ca. 98% zijn gereinigd. Er wordt geen garantie gegeven op de duurzaamheid van de gereinigde filters. Bovendien wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor defecte filters of filters die niet gereinigd kunnen worden. Evenzo is elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, in het bijzonder als gevolg van het onjuist verwijderen en installeren van de filters en/of de daarmee gepaard gaande schade aan machines of voertuigen, uitgesloten.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina’s is met de grootste zorg samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij geen garantie geven. Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 Abs.1 TMG verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie in overeenstemming met de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat men op de hoogte is van een concrete overtreding van de wet. Zodra wij op de hoogte zijn van dergelijke inbreuken, zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s zijn op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was ten tijde van de koppeling niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Zodra wij op de hoogte zijn van rechtsinbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De inhoud en werken op deze pagina’s die door de exploitanten van de site zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Vermenigvuldiging, verwerking, verspreiding en elke vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten het toepassingsgebied van de auteurswet vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze pagina’s zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u toch op de hoogte zijn van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra wij op de hoogte zijn van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.