Interessante feiten over roetfilters

 • Informatie over roetfilters
 • Interne filterregeneratie niet voldoende
 • DPF-vervuiling aan de hand van een voorbeeld
 • Katalysatoren in de auto en in het dagelijks leven
 • Laat ook de katalysator schoonmaken naast de DPF
 • Verschillende soorten uitlaatgasreinigingssystemen
 • Verschillende soorten katalysatoren
 • Roetdeeltjesfilterreiniging - Fijne stofgrenswaarden
 • Retrofitting van roetfilters
 • De geschiedenis van de roetfilter

Er bestaan veel namen en benamingen voor de historische roetfilter. Als men naar zijn oorsprong gaat, wordt het vaak dieselroetfilter (DPF) genoemd. Er zijn ook de namen roetfilter (RPF), roetfilter of gewoon filter. Het roetfilter kan daarom met verschillende termen worden beschreven. Het filterproces blijft hetzelfde!

In het algemeen is een roetfilter een voorziening voor het verminderen van de deeltjes die in de uitlaatgassen van dieselmotoren voorkomen. Hier worden de uitlaatgassen door een fijn filter geleid, waar de deeltjes zowel aan het oppervlak als binnenin het filter worden afgezet.

De dieselpartikelfilters (DPF) filteren de roetdeeltjes (dieselroet) uit de uitlaatgassen. Deze vaste deeltjes bezinken in de honingraatstructuur van het deeltjesfilter en verstoppen het filter geleidelijk aan meer en meer.

Als het roetfilter na vele uren gebruik met roet is doordrenkt, moet het worden geregenereerd. Om te voorkomen dat de uitlaatgasdruk te hoog wordt, het brandstofverbruik toeneemt of de motor wordt beschadigd, moet het roetfilter zo snel mogelijk worden gereinigd van roet en as.

Alle nieuwe dieselvoertuigen zijn inmiddels uitgerust met zogenaamde wall-flow filters.
In Duitsland is een roetfilter al vele jaren verplicht  sinds de invoering van lage-emissiezones in steden en strengere grenswaarden voor de uitstoot van uitlaatgassen (2008-2009).
Ook in Nederland is de wet strenger geworden en zijn roetfilters nu verplicht. Rijden zonder DPF / met verwijderde DPF is per 1. juli 2017 strafbaar en leidt tot een afkeuring van de apk.

 

Op het moment dat een bepaalde tegendruk in het filter wordt bereikt, start de voertuigelektronica de interne regeneratie, waarbij de roetdeeltjes in het filter tot as worden verbrand. Echter, alleen de bovenste roetlagen worden door deze verbranding aangetast, zodat het filter geleidelijk aan verstopt raakt met roet en as, de zogenaamde filterkoek. Afhankelijk van de grootte van het filter stapelt zich hier tussen 60-200 g as op.

Door het toenemende vulniveau in het filter neemt het vrije filtervolume voortdurend af en begint de motorelektronica steeds vaker te regenereren. Dit verhoogt de uitlaatgastegendruk en het brandstofverbruik en vermindert de motorprestaties.

De onafhankelijke, voertuiginterne regeneratie van een roetfilter kan slechts tot een bepaald punt verlichting bieden. Onder optimale omstandigheden worden de afgezette roetresten verbrand en mag er alleen as als verbrandingsproduct in het filter achterblijven.

Hoe meer roet en as zich in de loop van de tijd opstapelen, hoe hoger de uitlaatgastegendruk wordt en hoe hoger het brandstofverbruik, omdat de auto vaak probeert de regeneratie op gang te brengen. Dit kan ook leiden tot motorproblemen.

Afhankelijk van het rijgedrag van de klant wordt door de bereikte bedrijfstemperatuur vochtig roet (korte afstanden en stop-and-go verkeer) of droog roet (middellange/lange afstanden) geproduceerd. Vochtig roet verstopt het filter veel sneller dan droog roet omdat de fijne haarvaten van de filtermonoliet sneller verstopt raken door het vochtige roet. Daarom kunnen roetfilters in zuiver korte-afstandsverkeer al op ongeveer 70.000 km verstopt raken. Voertuigen voor de middellange afstand op ca. 100.000 km en voertuigen voor de lange afstand op ca. 150.000 km. (Ruwe richtwaarde)

Het gevolg: een dieselroetfilterreiniging is onvermijdelijk!

 

Het volgende voorbeeld laat zien waarom problemen met het roetfilter op korte trajecten regelmatig kunnen voorkomen:

Dhr. Voorbeeld rijdt elke dag 18 km naar het werk en de route loopt voornamelijk door de stad, dat wil zeggen voornamelijk stop-and-go verkeer. Door deze korte rijafstand bereiken de water- en olietemperatuur nog maar net de vereiste bedrijfstemperaturen. Vaak liggen deze slechts rond de 200-300 graden voor korte afstanden en zijn ze niet voldoende voor regeneratie. Als de auto de benodigde motortemperatuur heeft bereikt door langer te rijden, begint de regeneratie, maar wordt deze steeds weer onderbroken vanwege de korte rijtijd, omdat voor een succesvolle regeneratie ongeveer 15-20 minuten rijtijd nodig zijn. Het filter raakt verstopt met vochtig roet.

Als het filter niet onmiddellijk wordt gereinigd of vervangen, kan gevolgschade (EGR-klep, turbolader, enz.) niet worden uitgesloten, omdat het voertuig ergens met de uitlaatgastegendruk naartoe moet en deze niet meer uit het DPF-filter aan de achterzijde kan stromen. Er ontstaat een verhoogde uitlaatgastegendruk in de richting van de motor. In het beste geval gaat het voertuig in de noodmodus door de verhoogde uitlaatgastegendruk te registreren en kan het dan alleen met verminderde rijprestaties worden gereden.

 

Katalysatoren spelen een rol op alle gebieden van het dagelijks leven, we merken het alleen niet altijd. Het bekendste voorbeeld is de katalysator in de auto. Het wordt gebruikt voor de nabehandeling van uitlaatgassen en zuivert de tijdens de verbranding in de motor geproduceerde uitlaatgassen en zorgt ervoor dat schadelijke uitlaatgascomponenten worden omgezet in onschadelijke gassen. Op deze manier komen de schadelijke stoffen en deeltjes niet in het milieu terecht en kunnen ze de mens of het milieu niet in gevaar brengen. Een katalysator maakt gebruik van katalyse, wat een chemisch proces is.

Een katalysator bestaat uit een stalen behuizing. Hierin is ofwel een metalen (Metalith) of keramische (Monolith) kern ingebed. De kern heeft vele kleine kanaaltjes die er in de lengterichting doorheen lopen. Het doel is om een zo groot mogelijk oppervlak te creëren zodat de katalysator een optimaal effect heeft. Het draagvlak is voorzien van een zeer poreuze laag (waslaag). Edelmetalen (platina, palladium en/of rhodium) zijn in deze laag ingebed.

Dit gebeurt ook in een autokatalysator, maar de term katalysator is nu direct gekoppeld aan het betreffende onderdeel. Daarnaast wordt een katalysator ook gebruikt in de voedselproductie of bij de productie van meststoffen.

Katalysatoren zijn belangrijke technologieën. Zij kunnen ervoor zorgen dat een reactie minder energie vereist omdat er een andere weg wordt bewandeld dan zonder de katalysator. In de praktijk kan een reactie plaatsvinden bij lagere temperaturen of in een kortere tijd. Dit maakt het hele proces energiezuiniger. Met deze bijzondere eigenschappen speelt een katalysator een belangrijke rol in een verscheidenheid aan dagelijkse toepassingen (o.a. voedselproductie en de productie van meststoffen). Er is dus niet één katalysator voor alle gevallen. Elke reactie vereist veeleer een eigen specifieke kandidaat. De katalysator zal ons dus ook in de toekomst blijven begeleiden als een sleuteltechnologie, die een belangrijke bijdrage levert aan vraagstukken op het gebied van energie, grondstoffen en milieu.

Heeft uw voertuig een extra externe katalysator naast de DPF?
Controleer dit met uw garage, want deze moet ook worden schoongemaakt. Hoewel de katalysator niet als een deeltjesfilter verstopt raakt, is het oppervlak van de katalysator bedekt met een laagje roet, waardoor het katalytisch gedrag wordt verminderd of de reactietijd van de katalysator wordt verlengd. Bovendien kan het gebeuren dat het opgehoopte roet vrijkomt uit de externe katalysator en zo het gereinigde roetfilter weer verontreinigt.

Foutmeldingen/problemen kunnen ook optreden omdat de katalysator door een lambdasonde wordt bewaakt en door het roet de foutmelding “Efficiëntie onder het minimum” bijvoorbeeld aan de besturing meldt.

Sommige katalysatoren hebben een extra injectie om de verbrandingstemperatuur te verhogen. In dit geval wordt de extra geïnjecteerde diesel verstoven en verbrand via een injectiespuit, wat bijdraagt aan een hogere uitlaatgastemperatuur en verbranding van de dieseldeeltjes. Als dit proces niet kan plaatsvinden door bijvoorbeeld een verstopte sproeier, ontstaat er een verhoogde roetvorming door de te lage temperatuur en leidt dit tot een belasting van de DPF.

Tijdens de reiniging van het dieselpartikelfilter kunt u ook uw externe katalysator laten staan. In dit geval worden extra kosten van 50,- Euro incl. BTW in rekening gebracht.

 • Combinatiesystemen waarbij de katalysator en het dieseldeeltjesfilter in één behuizing zijn geplaatst
 • Afzonderlijke systemen waarin de katalysator en het dieseldeeltjesfilter afzonderlijk zijn geplaatst (externe KAT

De uitlaatgassen die ontstaan bij de verbranding van brandstof worden volgens verschillende chemische principes behandeld voordat ze mechanisch worden opgevangen in de DPF. De volgende typen katalysatoren worden gebruikt voor de katalytische behandeling van uitlaatgassen:

 • SCR CAT
 • NOx-opslagkatalysator
 • Oxidatiekatalysator
 • Geregelde driewegkatalysator
 • niet-gereguleerde katalysator

Fijn stof heeft vele oorzaken. Een ervan wordt veroorzaakt door het wegverkeer. Naast kleine hoeveelheden banden- of koppelingslijtage is dieselroet een belangrijke bron. Dieselroet wordt veroorzaakt door de speciale chemische eigenschappen van diesel en het verbrandingsproces zelf. Het is algemeen bekend dat bij de verbranding van dieselbrandstof in motoren roetdeeltjes worden geproduceerd. Het is ook bekend dat deze deeltjes gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom zijn er grenswaarden voor fijnstof. Hoewel het wegverkeer, in tegenstelling tot de industrie en de scheepvaart, een kleinere vervuiler van fijnstof is, is het van bijzonder belang.

In deze context worden de grenswaarden voor zwevende deeltjes vandaag de dag steeds belangrijker voor de bescherming van het milieu en de gezondheid van de bevolking. Sindsdien zijn de grenswaarden voor fijnstof steeds verder verlaagd.

grenswaarden:

Sinds 1992 (Euro 1) voor deeltjesmassa per km (PM)

Sinds 2000 (Euro 3) grenswaarden voor stikstofoxiden (NOx), 0,5g/km

Sinds 2005/2006 grenswaarden tot 0,25g/km

Sinds 2009 /2011 (Euro 5) grenswaarden voor deeltjesaantal (PN), 0,18g/km

Sinds 2014/2015 (Euro 6) grenswaarden NOx 0,08g/km + PM 0,0045 g/km

In dieselmotoren kunnen roetfilters worden gebruikt om een effectieve reductie van de uitgestoten roetdeeltjes te bereiken. In dit geval worden de roetdeeltjes door een filter met fijne poriën, dat bestand is tegen hoge temperaturen en dat de roetdeeltjes uit de uitlaatgassen filtert.

Een roetfilter werkt onzichtbaar, zodat de bestuurder zich normaal gesproken niet bewust is van de werking ervan.

Afhankelijk van de rijstijl kan de DPF met ca. 70.000 tot 200.000 duizend kilometer zijn maximale inzamelingsfunctie hebben bereikt en moet deze vervolgens tegen lage kosten worden vervangen of gereinigd.

Alle nieuwere dieselvoertuigen moeten inmiddels in de fabriek worden uitgerust met een roetfilter, omdat geen enkele autofabrikant het zich kan veroorloven om zonder dit onderdeel (wettelijke richtlijn inzake de naleving van de emissiewaarden) te komen. De publieke perceptie en het bewustzijn van het probleem is op dit gebied te groot. Daarnaast spelen natuurlijk ook de zogenaamde milieuzones in de grote Europese steden een rol. Hier zijn alleen voertuigen (diesel en benzine) met “bijbehorende” emissiewaarden toegestaan, een sticker (groene sticker volgens Euro 4) geeft duidelijke informatie.

Voor oudere dieselvoertuigen met uitlaatgasklasse 3 (gele sticker) kan een groene sticker volgens Euro 4 worden verkregen door achteraf een roetfilter aan te brengen, zodat het de moeite waard kan zijn om achteraf een roetfilter aan te brengen.

De door de overheid gesubsidieerde retrofitting in duitsland liep echter af in 2016.

Uit milieu- en gezondheidsoogpunt of door de instelling van lage-emissiezones kan het echter nog steeds raadzaam zijn om een roetfilter achteraf te laten installeren. Bovendien kan de wederverkoopwaarde stijgen of kunnen de verzekeringspremies dalen. Daarom is een roetfilter retrofit de moeite waard!

De eerste pogingen om de uitlaatgassen te reinigen werden al tijdens de Eerste Wereldoorlog ondernomen. Hier werden ze echter gedaan om redenen van camouflage, om de zichtbare rookpluimen van schepen te voorkomen. In de automobielsector heeft Peugeot in 2000 eindelijk de doorbraak van de filtertechnologie bereikt. Peugeot was de eerste fabrikant die een model standaard voorzag van een roetfilter. Intussen kunnen autofabrikanten het zich nauwelijks veroorloven om hun voertuigen zonder roetfilter aan te bieden. Naast de personenwagensector zijn filters nuttig en wettelijk verplicht voor vrachtwagens, bouwmachines of machines die in gesloten ruimtes rijden.

Deeltjesfilter verstopt? Schoonmaken in plaats van nieuw kopen! Barten GmbH!
Wij reinigen verstopte roetfilters op een innovatieve en efficiënte manier voor alle automodellen.

Terugbelverzoek

Veelgestelde vragen

 • Hoe verstopt een DPF en wat heeft de regeneratie ermee te maken?

  In dieselvoertuigen is bekend dat roetfilters (DPF) ervoor zorgen dat schadelijke deeltjes van de verbranding van diesel niet in het milieu terechtkomen. Deze roetdeeltjes zijn een belangrijk bestanddeel van fijnstof en dus een mogelijke oorzaak van luchtwegaandoeningen. DPF’s reinigen de uitlaatgassen van dieselvoertuigen door precies die roetdeeltjes in het filter op te vangen. In gesloten filtersystemen, zoals die door autofabrikanten in nieuwe auto’s worden geïnstalleerd, worden reinigingspercentages van ca. 95% van de deeltjesmassa bereikt.

  Een DPF heeft daarom de taak om het door de dieselmotor geproduceerde roet uit de uitlaatgassen op te vangen en zo de uitlaatgassen te ontdoen van schadelijke schadelijke stoffen.

  Een DPF is zo ontworpen dat door zijn structuur alleen gasvormige stoffen (zuurstof, kooldioxide en watermoleculen) door het filter kunnen stromen. Vaste stoffen (in het beste geval zuivere as) blijven altijd in het filter.

  Om een perfecte kilometrage van de auto met DPF te garanderen en de duurzaamheid van de DPF te verhogen, heeft het dieselvoertuig met gecontroleerde systemen 2 mogelijkheden voor interne zelfreiniging/regeneratie van de DPF.

  De actieve en passieve regeneratie.

  Passieve regeneratie:
  De passieve regeneratie gebeurt automatisch en continu tijdens langere ritten, bijv. op de snelweg en bij hoge belasting / volle belasting. Zodra de bijbehorende bedrijfstemperatuur wordt bereikt, neemt de uitlaatgastemperatuur toe en zorgt zo voor een automatische verbranding van roet tot as. De werking van een katalysator ondersteunt ook de noodzakelijke hogere uitlaatgastemperaturen door de chemische omzetting van de uitlaatgassen. Een dergelijke verbranding van roetdeeltjes vindt gemiddeld om de 500-1000 kilometer plaats en duurt meestal 15-20 minuten.

  De roetfilter zal daarom eerder verstoppen als het voertuig niet regelmatig met hoge snelheid wordt verplaatst en de uitlaatgastemperatuur in de roetfilter niet rond de 500-650°C kan komen. Alleen bij deze temperatuur kan de eigen regeneratie van het filter starten en het filter reinigen door de roetresten af te branden.

  Zelfs als deze temperatuur niet wordt bereikt door veel korte, langzame of binnenstedelijke ritten, kan het roetpartikelfilter sneller verstopt raken dan bij frequente lange ritten. De reden hiervoor is onder andere dat er tijdens de koude startfase van de motor meer uitlaatgasdeeltjes worden geproduceerd door de onverbrande diesel en dat de passieve regeneratie niet kan worden uitgevoerd omdat de vereiste temperatuur niet wordt bereikt.

  Actieve regeneratie:
  Een andere optie die beschikbaar is voor dieselvoertuigen is de meestal even onopgemerkte zelfreiniging van het filter door middel van zogenaamde actieve regeneratie.

  Wanneer de mate van verzadiging door het verzamelde roet is bereikt, start het voertuig de actieve regeneratie / zelfreiniging.

  Als de motorelektronica/besturingseenheid een verhoogde uitlaatgastegendruk registreert, wordt een korte verhoging van de uitlaatgastemperatuur tot ca. 600 graden (door de hoeveelheid in te spuiten brandstof te verhogen en de ontstekingscurve te wijzigen) voor de verbranding van de roetdeeltjes in gang gezet.

  Alleen het verzamelde dieselroet kan door het regeneratieproces tot as worden verbrand. Aangezien as al een verbrandingsproduct is, kan het niet verder worden verbrand. Zo accumuleert de DPF in de loop van de tijd met as als afvalproduct, waardoor het debiet van de uitlaatgassen afneemt. De regeneratie-intervallen nemen toe tot het maximale vulniveau van de DPF is bereikt. Boven een bepaald bedrag aan deposito’s kan regeneratie niet langer de nodige remedie bieden. De DPF is verstopt door het aantal kilometers.

  In de regel geeft een controlelampje in het voertuig de kritische belasting of de verhoogde tegendruk van het roetfilter aan. Vervanging of professionele reiniging van de DPF is nu onvermijdelijk.

  In het ergste geval kan de uitlaatgastegendruk zo kritisch zijn dat de uitlaatgassen niet meer door het filter kunnen stromen. In dit geval start het voertuig een noodprogramma via het motormanagementsysteem. Dit noodprogramma dient om verdere gevolgschade aan de motor te voorkomen.

  Een bezoek aan een autowerkplaats kan dan niet meer worden vermeden en in dit geval moet de DPF ook onmiddellijk worden gereinigd om de afgezette olie, roet of asresten te verwijderen.

  In het geval van ongecontroleerde systemen, zoals retrofitfilters, betekent het ontbreken van sensorbewaking dat er geen zelfreiniging plaatsvindt zoals bij actieve en passieve regeneratie van de gecontroleerde systemen.

  Er zijn verschillende factoren die ervoor zorgen dat een DPF zijn maximale belastingstoestand voortijdig of plotseling bereikt.

  De optimale werking van de motor, en dus de verbranding van de brandstof en de zelfregeneratie van de DPF, is afhankelijk van de fijnafstelling van veel verschillende componenten. Deze zijn nauw verbonden in hun functie. Een storing in een component leidt tot gevolgschade/verstoringen in andere gebieden.

  Kilometerstand gerelateerde belastingen van as leiden niet altijd tot verstopping van het filter. In veel gevallen leiden defecten in de filterperiferie ook tot een voortijdige overbelasting met roet. Als de werkelijke oorzaak van de roetoverbelasting van de DPF onontdekt blijft, gaan de waarschuwingslichten na een korte afstand weer branden. Als de bron van de fout niet wordt gevonden, zullen de problemen zelfs bij een nieuw geïnstalleerde/gezuiverde DPF terugkomen.

  Als u een DPF wilt laten reinigen, moet u deze reiniging laten uitvoeren door een gespecialiseerd reinigingsbedrijf. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat het filtermateriaal (keramiek) zelf niet wordt beschadigd. Alleen gespecialiseerde reinigingsbedrijven hebben de knowhow om dieselroetfilters als nieuw te reinigen. Dit is gedocumenteerd door de firma Barten met een TÜV-certificering van de reinigingsprestaties. Bovendien wordt voldaan aan de overeenkomstige criteria voor afvalverwijdering en kwaliteitsbeheer en worden deze gecontroleerd in overeenstemming met de ISO-richtlijnen. Dit bespaart de klant de kosten van een dure originele vervangingsfilter en kan toch het milieu en de gezondheid beschermen. Meer informatie vindt u hier: DPF-reiniging.

 • Wat is het verschil tussen originele roetfilters en replicafilters?

  In de keramiek / monoliet van een DPF/katalysator worden verschillende materialen (bv. cordieriet, siliciumcarbide, aluminiumtitanaat, enz.) verwerkt, alsook gecoat/gedampt met edelmetalen (rhodium, platina, palladium, enz.). Deze dragen in belangrijke mate bij aan de omzetting van de verontreinigende stoffen.

  Aangezien deze edelmetalen, net als goud/platina, een constante zijn op de wereldmarkt, kan de DPF-keramiek alleen goedkoper worden geproduceerd als deze in een kleinere vorm wordt ingeperkt/verwerkt. Dit verklaart ook waarom goedkoop geproduceerde filters meestal niet de kwaliteit en duurzaamheid van een originele DPF hebben.

  Daarom raden wij u aan uw originele dieselroetfilter te laten reinigen door de firma Barten, aangezien u uw originele dieselroetfilter in de best mogelijke kwaliteit kunt blijven gebruiken.

 • Wanneer is de reiniging nodig?

  De DPF in moderne personenauto’s is eigenlijk een slijtdeel zoals remblokken of banden. Het wordt alleen anders gecommuniceerd door de fabrikanten, namelijk als onderhoudsvrij. Een autoaccu is ook onderhoudsvrij – als er problemen mee zijn, wordt deze niet onderhouden maar vervangen. De situatie is vergelijkbaar met een roetfilter, kortweg DPF. Hier kan de vervanging van de DPF echter vermeden worden door een vakkundig DPF-reiniging.

  In principe geldt: Uw eigen rijstijl heeft een beslissende invloed op de “vulling” van de DPF. Terwijl in het verleden zuinig werd gereden met lage toerentallen, hebben moderne dieselvoertuigen hogere toerentallen of snelheden nodig dan die welke voor korte ritten worden gebruikt. Deze leiden niet naar het (temperatuur)-bereik waarin het roetfilter zich kan regenereren. Roetdeeltjes die in het filter worden afgezet, worden afgebrand en kunnen het deeltjesfilter niet verstoppen. Maar ook as of kleine metaaldeeltjes van de motor, d.w.z. onbrandbare stoffen, verstoppen het dieseldeeltjesfilter, zodat de filter- en motorfuncties merkbaar worden beïnvloed. De behoefte aan DPF-reiniging komt steeds dichterbij.

  Dan kan zelfs een functionerende regeneratie niet meer helpen, omdat het filter verstopt raakt. Nu kan een DPF-reiniging worden uitgevoerd. Hierdoor wordt de anders noodzakelijke en kostbare vervanging van het roetfilter voorkomen. Een DPF-reiniging kan relatief eenvoudig en goedkoop worden uitgevoerd in een gespecialiseerd reinigingsbedrijf, zelfs als de DPF voor dit doel moet worden verwijderd. Bovendien is deze mogelijkheid van DPF-reiniging beter aan te bevelen dan het gebruik van chemische reinigingsmiddelen, omdat deze invloed kunnen hebben op de filtermaterialen (ongecontroleerde temperatuurverhoging).

  De manier van rijden heeft dus een blijvend effect op de filterprestaties en de regeneratie. Als het deeltjesfilter (DPF) verstopt raakt, is een professionele DPF-reiniging met de juiste DPF-reinigingsprocedure het slimme alternatief voor het vervangen van het filter.
  Want: De aanschaf van een nieuw origineel filter gaat gepaard met aanzienlijke kosten. In de regel kosten nieuwe roetfilters tussen de 1.000 en 4.000 euro, afhankelijk van het voertuigmodel.

 • Hoe herken je een verstopt roetfilter?

  Het eerste teken van een verstopt roetfilter is meestal een slechtere versnelling en een hoger brandstofverbruik. Bovendien wordt bij DPF met sensorbewaking deze storing door middel van een waarschuwingslampje in de cockpit van het voertuig gesignaleerd.

  Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen gecontroleerde en ongecontroleerde uitlaatgasnabehandelingssystemen.

  1. Bij de geregelde/sensorbewaakte systemen kan een verstopt filter in eerste instantie merkbaar zijn door een verhoogd dieselverbruik.

  Een waarschuwingslampje in het display/de cockpit geeft ook een kritische belasting aan (motorcontrolelampje). Het bericht wordt opgeslagen in het foutgeheugen van de motorbesturing. Door de verhoogde tegendruk van de uitlaat kan er ook een verlies aan vermogen en “schokken” van het voertuig optreden of het voertuig schakelt over naar de noodmodus.

  In dit geval is het alleen mogelijk om met verminderde snelheid en een maximumsnelheid van ca. 80 km/u door te rijden.

  Een ander teken is de verhoogde rookuitstoot van het uitlaatsysteem.

  Als het filter voor langere tijd zeer zwaar belast wordt, kan een hoger olieverbruik wijzen op dure gevolgschade (bijv. aan de turbolader).

   

  1. Bij de ongeregelde, meestal achteraf ingebouwde filters is er geen sensorbewaking van de uitlaatgastegendruk voor en na het filter. Er wordt geen informatie doorgegeven aan de besturing en de regeneratie vindt automatisch plaats wanneer de vereiste bedrijfstemperatuur is bereikt. Als het filter verstopt is, is er een verlies aan vermogen en “schokken” van het voertuig en schakelt het voertuig over naar de noodmodus!
 • Wanneer moet een roetfilter worden gereinigd?

  Het filter raakt verstopt met as en raakt verstopt. Afhankelijk van de manier waarop u rijdt, varieert de verstopping van het roetfilter in snelheid en kan deze al na 70.000 km op korte ritten verstopt raken. Wanneer het roetfilter voornamelijk voor lange afstanden wordt gebruikt, raakt het vanaf 150.000 km verstopt.

 • Hoe verstopt een roetfilter?

  Een DPF raakt verstopt door de opeenhoping van as in de loop der jaren.

  Deze as wordt geproduceerd door de verbranding van roet tijdens de interne en externe regeneratie.

  Onder optimale bedrijfsomstandigheden hopen zich alleen asresten op als eindproduct van de regeneratie totdat de maximale opvangcapaciteit is bereikt. Geleidelijk aan vormt zich de zogenaamde filterkoek en raakt het filter verstopt.

  Tijdens frequente korte afstandsritten of als de regeneratieritten worden onderbroken, bijvoorbeeld door”. Stop and Go” verkeer, het afgezette roet kan niet worden afgebrand. Door zijn aard en dichtheid verstopt hij het filter veel sneller.

  Inferieure motorolie of defecte motoronderdelen, zoals gloeibougies, EGR-klep, sensoren, enz. dragen echter ook bij aan de verhoogde roetophoping in het filter, naast de verbrande as.

  Bij defecte onderdelen kan een filter binnen zeer korte tijd verstopt raken als er door onzuivere verbranding van de uitlaatgassen een groter aandeel roet in het uitlaatgas wordt geproduceerd.

  De klant heeft dan alleen nog maar een dure nieuwe aankoop of een kostenbesparende roetfilterreiniging in een gespecialiseerd roetfilterreinigingsbedrijf.

 • Kan ik het roetfilter zelf schoonmaken?

  JA EN NEE! Het gebruik van een DPF-reiniger voor privégebruik is eerder af te raden, omdat ze zelden bevredigende resultaten opleveren – deze reinigers zijn vaak zelfs schadelijk!

 • Hoe bescherm ik mijn deeltjesfilter?

  Vermijd korte afstanden, omdat deze bijzonder gevoelig zijn voor de vorming van vocht en hardnekkig roet, die de deeltjesfilter permanent verstoppen.

 • Moet de katalysator ook worden gereinigd?

  Er zijn 2 verschillende bouwsystemen.

  • Combinatiefilter waarin de katalysator en DPF in één behuizing zijn ingebouwd
  • Aparte systemen waarbij de DPF en de katalysator afzonderlijk worden geïnstalleerd
   (externe katalysator)

  Bij de combinatiefilters wordt de katalysator automatisch en zonder extra kosten gereinigd.

  Als uw voertuig naast de DPF een extra externe katalysator heeft, moet deze ook worden gereinigd. Hoewel de katalysator niet als een deeltjesfilter verstopt raakt, is het oppervlak van de katalysator bedekt met een laagje roet, waardoor het katalytisch gedrag wordt verminderd of de reactietijd van de katalysator wordt verlengd. Het kan ook gebeuren dat opgehoopt roet uit de katalysator vrijkomt en het gereinigde roetfilter weer verontreinigt/afdekt. In dergelijke gevallen moet de DPF worden verwijderd en opnieuw worden gereinigd.

  In het geval van sensorbewaakte katalysatoren is het ook mogelijk dat er foutmeldingen/problemen optreden, omdat de roetophoping ertoe kan leiden dat de foutmelding “Efficiëntie onder het minimum” naar de regeleenheid wordt gestuurd.

  Voor het reinigen van de externe katalysator, in combinatie met een roetfilter, worden extra kosten van 50,- Euro incl. BTW gemaakt.

   

 • Wat is de functie van een roetfilter?

  Een roetfilter is in de eerste plaats een apparaat voor het verminderen van de deeltjes die in de uitlaatgassen van dieselmotoren voorkomen. De uitlaatgasdeeltjes worden door een fijn filter geleid, waarop de deeltjes zowel aan het oppervlak als in het filter worden afgezet. Een dieselroetfilter filtert betrouwbaar roet en as uit de uitlaatgassen van dieselmotoren.

 • Moet een DPF op een bepaald moment worden vervangen?

  Wanneer een professionele dieselroetfilterreiniging wordt uitgevoerd, kunnen de roetfilters volledig worden gereviseerd en bereiken deze de waarden van een nieuw filter.
  Door de juiste DPF-reiniging wordt een roetfilter gedurende de levensduur van de auto onderhouden en hoeft deze niet te worden vervangen door een duur nieuw filter.

 • Hoe werkt DPF regeneratie?

  Zodra een bepaalde tegendruk in het roetfilter wordt bereikt, start de voertuigelektronica de interne regeneratie, waarbij de roetdeeltjes in het filter tot as worden verbrand. Bij deze verbranding worden echter alleen de bovenste roetlagen aangetast, zodat het filter geleidelijk aan verstopt raakt met roet en as.
  De onafhankelijke regeneratie van een roetfilter kan slechts tot een bepaald punt zelfstandig plaatsvinden. In dit proces worden afgezette roetresten verbrand en blijft er alleen nog as over.

  Als de zelfstandige DPF regeneratie niet meer mogelijk is, kunt u een bedrijf inschakelen voor de professionele reiniging van roetdeeltjesfilters.

 • Hoe lang duurt de reiniging van het roetfilter?

  De filters van onze klanten worden gereinigd tot ze circa 98% vrij zijn van roet- en asresten en de referentiewaarde voor het betreffende filtertype hebben bereikt.

  De duur van de reiniging van het deeltjesfilter is dus afhankelijk van de mate van vervuiling (afhankelijk van het aantal kilometers). In het algemeen hebben we ongeveer 1-3 werkdagen (maandag tot vrijdag) nodig voor DPF-reiniging, maar gemiddeld wordt 80% van de filters binnen 24 uur gereinigd.

 • Hoe wordt het roetfilter gereinigd?

  Eerst meten we de verstopping/belasting van het filter met een luchtdebiet- en gewichtsmeting. Na analyse van de ernst van de vervuiling worden de roetfilters in een thermisch-mechanisch proces zo lang en zo vaak als nodig gereinigd, totdat ze vrij zijn van alle resten, voornamelijk: de roet- en asresten, met ca. 98% en de referentiewaarde voor het betreffende filtertype hebben bereikt. Dit vereist vaak meerdere keren het reinigingsproces van het roetfilter!

 • Wat is een roetfilter?

  Een roetfilter, ook wel genoemd: Dieselroetfilter/Diesel Partikel Filter, is een voorziening voor het reduceren van deeltjes die voorkomen in uitlaatgassen van dieselmotoren. De uitlaatgasdeeltjes worden door een fijn filter geleid, waarop de deeltjes zowel aan het oppervlak als binnenin het filter worden afgezet.

 • Wat kost de vervanging van een roetfilter?

  De vervanging van een roetfilter gaat gepaard met hoge kosten. Afhankelijk van het model gaat de aanschaf van een nieuw roetfilter gepaard met kosten van 1.000-5.000 euro.

  U kunt dus veel geld besparen met professionele DPF-reiniging!

 • Hoeveel kost een reiniging?

  Wij bieden een complete deeltjesfilterreiniging van alle automodellen voor 380,- Euro incl. BTW en retourzending.

 • Nieuwe aankoop of schoonmaak?

  Natuurlijk laten we de beslissing aan u over. Met een DPF-reiniging kunt u tot 70% besparen op de kosten van een nieuwe filteraankoop en toch een filter terugkrijgen dat de waarden van een nieuw filter heeft.

 • Waar kunnen roetfilters worden gereinigd?

  ” Bij ons! Wij, de Barten GmbH, voeren sinds 18 jaar de professionele reiniging van roetdeeltjesfilters uit, die 98% van de vervuiling van het filter verwijderen”.

 • Waarom DPF schoonmaken?

  De roetfilterreiniging bespaart kosten en beschermt het milieu. Het reinigen van het roetfilter vermindert ook het brandstofverbruik en beschermt de motor.

 • Moeten DPF's regelmatig worden gereinigd?

  Hoe vaak het roetfilter moet worden gereinigd, hangt af van de individuele rijstijl en onder andere de toestand van de aanbouwdelen. In de regel moet het filter worden gereinigd wanneer de zelfregeneratie niet meer succesvol is en er te veel as/roet is afgezet in de DPF.

 • Nadelen door verstopte DPF?

  Een verstopt roetfilter verhoogt uw brandstofverbruik. Ook de motor wordt meer belast en de versnelling van uw auto verminderd.

  Op zijn laatst moet u nu handelen en een bedrijf inschakelen voor professionele dieselroetfilterreiniging – zoals wij!

 • Wanneer is het filter verstopt?

  Het deeltjesfilter moet uiterlijk worden gereinigd wanneer het controlelampje knippert. Een verstopt filter is ook merkbaar aan een verhoogd brandstofverbruik en een slechte acceleratie. Hoe eerder u handelt, hoe meer u het filter, uw auto en het milieu beschermt!

 • Is een dieselroetfilter verplicht?

  Ja. Het is nu verplicht.
  Dieselauto’s moeten voldoen aan bepaalde grenswaarden voor fijnstof:
  In dieselmotoren kunnen roetfilters worden gebruikt om een effectieve reductie van de uitgestoten roetdeeltjes te bereiken. In dit geval worden de roetdeeltjes door een filter met fijne poriën, dat bestand is tegen hoge temperaturen en dat de roetdeeltjes uit de uitlaatgassen filtert.

 • Wat betekent de afkorting DPF?

  DPF is de afkorting voor dieselpartikelfilter.
  Andere aanduidingen voor DPF zijn:

  RF (roetfilter)

  RPF (roetpartikelfilter)

  DRPF (dieselroetpartikelfilter)

 • Wat is de functie van een DPF?

  Een dieselroetfilter filtert en vangt schadelijke, inadembare roetdeeltjes uit de uitlaatgassen op, die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

 • Hoe is een DPF opgebouwd?

  Keramiek / wandstroomfilters:

  Keramik- of wandstroomfilters kenmerken zich door hun vormgeving met veel kleine en afwisselend gesloten kanalen. Dit ontwerp zorgt ervoor dat roet en as van de uitlaatgassen worden opgevangen in het filter en alleen de gefilterde/gezuiverde uitlaatgassen (gasvormige stoffen) de DPF kunnen verlaten.

  De uitlaatgassen gaan eerst met de uitlaatgassen door de open kanalen bij de filterinlaat en moeten door de poreuze wanden tussen de kanalen naar buiten. Omdat de segmenten afwisselend gesloten zijn, worden hier de roet en de as verzameld.

  Deze filtersystemen worden in de fabriek geïnstalleerd en filteren tot 95% van de schadelijke deeltjes uit de uitlaatgassen.

  Deze filtersystemen worden ondersteund door stroomopwaartse katalysatoren in de uitlaatgasnabehandeling.

  Er zijn 2 soorten constructies:

  1. Combinatiesystemen:

  Combinatiefilters waarin de katalysator en het dieseldeeltjesfilter in één behuizing zijn ingebouwd.

  2. Afzonderlijke systemen:

  de katalysator en de DPF bestaan uit 2 afzonderlijke onderdelen, die los van elkaar worden geïnstalleerd. (externe katalysator)

  Zijstroom / diep bed filter:

  Dit type filter wordt gebruikt als een retrofit filter voor dieselvoertuigen. Ze worden niet door sensoren bewaakt en regenereren continu tijdens het rijden bij temperaturen vanaf ongeveer 200 graden Celsius. Ze zijn voorzien van een katalytische coating die de uitlaatgassen chemisch afbreekt. Hier komt de term deeltjeskatalysator vandaan.

  In dit ontwerp worden de uitlaatgassen ofwel gefilterd door poreuze filterwanden/aangrenzende kanalen door de uitlaatgasstroom om te leiden, ofwel worden ze door de reguliere langskanalen geleid en gereinigd door middel van de vlieslaag als filtermedium.

  De filtersnelheid is dus beduidend lager dan bij gesloten wandstroomfilters, d.w.z. dat er minder roetdeeltjes uit het uitlaatgas worden gefilterd!

  In tegenstelling tot de bewering dat deze filtersystemen onderhoudsvrij zijn en niet verstoppen, laat ons gespecialiseerde bedrijf voor DPF-reiniging een ander beeld zien. Intussen ontvangen we steeds vaker zwaar belaste retrofitfilters van klanten.

  Aangezien deze filters niet door een sensor worden bewaakt en het voertuig geen feedback krijgt over de uitlaatgastegendruk / tegendruk van het filter, melden klanten vaak dat voertuigen overschakelen naar de noodmodus wanneer de retrofitfilters verstopt zijn.

  Conclusie: Retrofitfilters kunnen ook verstoppen!

  Gesinterde metalen filters:

  Gesinterde metalen filters bestaan uit een groot aantal filterzakken waarin fijnstof en roet wordt afgezet. Ze worden vaak samen met een stroomopwaartse katalysator geïnstalleerd of zijn als alternatief voorzien van een katalytische coating.

 • Wat is de eigen regeneratie van het voertuig?

  Om de levensduur van een DPF te verlengen, beschikt het voertuig over een zelfreinigende modus.

  Er bestaan 2 varianten voor de eigen interne regeneratie van het voertuig:

  De zogenaamde actieve en passieve regeneratie..

  1. De passieve regeneratie vindt altijd plaats wanneer het voertuig een bepaalde bedrijfstemperatuur/uitlaatgastemperatuur heeft bereikt. Het opgehoopte roet wordt dan verbrand tot as in het filter. Aangezien as een veel kleiner volume heeft dan roet, gaat een DPF die alleen met as is gevuld, langer mee. Deze regeneratie vindt plaats op de achtergrond en wordt niet opgemerkt door de klant.
  2. Tijdens de actieve regeneratie wordt de actuele waarde van de luchtstroom (d.w.z. hoeveel lucht er vrij door het filter kan stromen) naar de boordelektronica gestuurd via de sondes (lambda/differentiaaldruksensor) die zich voor en na het filter bevinden. Als dit te laag is (of als de uitlaatgasdruk te hoog is) door een te hoog roetdeeltjesgehalte, wordt de actieve regeneratie in gang gezet door de elektronica. Er wordt meer dieselbrandstof ingespoten om de uitlaatgastemperatuur te verhogen en het roet in het filter af te laten branden.

   De externe regeneratie:

  Een andere mogelijkheid van regeneratie is de zogenaamde gedwongen regeneratie. Dit wordt meestal gebruikt als eerste hulp door werkplaatsen wanneer het waarschuwingslampje voor het roetfilter op het display wordt weergegeven. In dit geval wordt een extra programma voor regeneratie opgestart, waarbij de injectiehoeveelheid en het aantal omwentelingen onder volle belasting via het systeem wordt verhoogd, zodat het roet tot as verbrandt en daardoor de luchtstroom in het filter wordt verbeterd.

  Bij een te zware belasting van de filters of bij geforceerde regeneratie kan deze vorm van regeneratie ook leiden tot beschadiging van het keramiek (fusies).

  Additief ondersteunde regeneratie:

  Er zijn ook roetfilters waarin additieven in de brandstof de roetverbrandingstemperatuur verlagen en het verbrandingsproces al bij ongeveer 400 graden plaatsvindt. De verbranding van additieven verhoogt bovendien het asgehalte in het filter.

  Bij alle regeneratiemethoden wordt slechts een deel van het roet tot as verbrand. Bovendien blijft de as altijd in het filter zitten en blokkeert deze geleidelijk aan. Vanwege het rijprestaties is een uitwisseling of reiniging op een bepaald moment noodzakelijk.

 • Waarom verstopt een DPF dan eigenlijk?

  Een DPF raakt verstopt door de opeenhoping van as in de loop der jaren.

  Deze as wordt geproduceerd door de verbranding van roet tijdens de interne en externe regeneratie.

  Onder optimale bedrijfsomstandigheden hopen asresten zich altijd op als eindproduct van de regeneratie totdat de maximale opvangcapaciteit is bereikt. Geleidelijk aan vormt zich de zogenaamde filterkoek en raakt het filter verstopt.

  Tijdens frequente korte afstandsritten of als de regeneratieritten worden onderbroken, bijvoorbeeld door”. Stop and Go” verkeer, het afgezette roet kan niet worden afgebrand. Door zijn aard en dichtheid verstopt hij het filter veel sneller.

  Inferieure motorolie of defecte motoronderdelen, zoals gloeibougies, EGR-klep, sensoren, enz. dragen echter ook bij aan de verhoogde roetophoping in het filter, naast de verbrande as.

  Bij defecte onderdelen kan een filter binnen zeer korte tijd verstopt raken als er door onzuivere verbranding van de uitlaatgassen een groter aandeel roet in het uitlaatgas wordt geproduceerd.

  De klant blijft dan alleen een dure nieuwe aankoop of een kostenbesparende filterreiniging in een gespecialiseerd roetfilterreinigingsbedrijf.

 • Hoe herken ik als klant een goede DPF-reinigingsspecialist?

  Ondertussen zijn er een groot aantal schoonmaakaanbiedingen voor DPF-schoonmaak op het internet. Het is voor de klant moeilijk en tijdrovend om een overzicht te krijgen van de veelheid aan aanbiedingen en om onderscheid te maken tussen serieuze en dubieuze aanbieders. Hieronder hebben we een checklist met belangrijke kwaliteitskenmerken opgenomen, die naar onze mening een goed specialistisch bedrijf zijn voor het reinigen van roetfilters:

  Checklist voor het selecteren van professionele aanbieders:

  • Wordt het filter gereinigd in gesloten toestand of wordt het geopend? (Het openen van het filter kan leiden tot een annulering van de exploitatievergunning, omdat het originele onderdeel is gewijzigd)
  • Wordt de keramiek van het filter vervangen door bijvoorbeeld goedkope/niet-originele keramische kernen? (ook hier is er een wijziging van het ontwerp op het oorspronkelijke onderdeel die kan leiden tot een annulering van de typegoedkeuring indien deze niet is goedgekeurd).
  • Wordt het filter gereinigd in uitgebouwd toestand? (DPF zoals wall-flow, keramische, off-line, deep-bed of gesinterde metalen filters, kunnen alleen worden gereinigd tot nieuwe waarde kwaliteit wanneer ze gedemonteerd zijn)
  • Is het proces / de reinigingsprocedure TÜV goedgekeurd of alleen de machines? Zijn de TÜV-certificaten zichtbaar / openbaar en actueel? (bijv. sommige bedrijven adverteren met de TÜV, maar alleen de machines zijn TÜV-goedgekeurd)
  • Wat de afvalverwijdering betreft, moet het gecertificeerd en traceerbaar zijn dat de afvalstoffen op professionele en gekwalificeerde wijze worden verwijderd (bv. ISO-certificatie van het milieubeheer).
  • Is er een certificering voor kwaliteitsborging? (bv. volgens ISO)
  • Welke procedure wordt gebruikt? (Zie: Wat zijn de reinigingsmethoden?)
  • Is er een garantie voor de schoonmaak?
  • Zijn er installatie-instructies voor de klant (instructies voor de installatie, het resetten en mogelijke foutbronnen die leiden tot een nieuwe voortijdige belasting van de DPF)
  • Wordt er samengewerkt met partnerbedrijven?
  • Hoe is de service?
  • Hoe lang bestaat het bedrijf al (ervaring)?
 • Welke reinigingsmethoden zijn momenteel beschikbaar voor DPF?

  Thermisch-mechanische reiniging: (Schoonmaakmethode van het bedrijf Barten)

  Perslucht (pneumatische reiniging)

  Spoelproces met of zonder chemische reinigingsmiddelen

  Koeltechniek (droogijs)

  Echografie

  Hogedrukreiniger

  Ovenspray

  Chemische oplossingen / zelfreinigers

 • Welke reinigingsmethode gebruikt het bedrijf Barten?

  De thermisch-mechanische reiniging:

  In de loop van onze jarenlange activiteit als gespecialiseerd bedrijf voor roetfilterreiniging hebben wij vele reinigingsbenaderingen onder de loep genomen en in het belang van de verdere ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening van ons bedrijf, ook verschillende technieken onderzocht/getest.

  Wij vertrouwen nog steeds op het door ons ontwikkelde thermisch-mechanische en TÜV-geteste reinigingsproces. Het filter wordt in gedemonteerde toestand gereinigd, zonder de behuizing te openen en zonder additieven/chemicaliën. Deze procedure komt het dichtst in de buurt van de door de fabrikanten zelf ontwikkelde regeneratie van het voertuig, die berust op het afbranden van roet door het verhogen van de verbrandingstemperatuur (interne/externe regeneratie), waarbij we ook de as die zich heeft opgehoopt verwijderen! De uitbranding beschermt ook de coatings en materialen in de katalysator, DPF of deeltjeskatalysator, die nodig zijn voor een optimale nabehandeling van de uitlaatgassen.

  Stel je een klassieke houtkachel voor met een glazen ruit. Het zwarte roet dat in het begin optreedt en dat zich op de ruit nestelt, brandt af als de juiste temperatuur is bereikt. Er blijft alleen as in de open haard achter. Dit kan dan gemakkelijk worden verwijderd bij het schoonmaken van de kachel.

  >>In ons proces voeren we dit op een vergelijkbare manier uit in de figuurlijke zin. De as wordt na het verbrandingsproces voorzichtig verwijderd in een speciaal mechanisch proces. Opgehoopte as kan alleen effectief worden verwijderd als de filter ist gedemonteerd. >>

  Als de gevoelige ruit van de oven echter wordt gereinigd met agressieve chemicaliën, schuurmiddelen of vloeistoffen, zal dit leiden tot reiniging, maar krassen en aantasting van oppervlakken/afdichtingsbanden kunnen het gevolg zijn. Ook de verwijdering van het opgeloste vuil, met de gebruikte reinigingsmiddelen voor assistentie, is nu noodzakelijk. Hier is het onzeker welk effect sommige middelen hebben op de gezondheid en het milieu tijdens de toepassing en de verwijdering. Vergelijkbare referenties kunnen worden toegepast op de verschillende methoden van DPF-reiniging die op de markt beschikbaar zijn.

 • Welke garanties zijn er op de schoonmaak?

  Tevredenheidsgarantie: Wij geven 6 maanden garantie op onze reinigingsprestaties … zonder IF en MAAR! Als uw filter binnen deze tijd opnieuw wordt geladen (bijv. door fouten bij het resetten of defecte onderdelen in de motor), zullen wij het opnieuw – gratis – voor u reinigen.

  Schoonheidsgarantie: De door ons gereinigde roetfilters worden zo lang en zo vaak als nodig gereinigd tot ze ca. 98% vrij zijn van roet- en asresten en de meetwaarden van een nieuw filter bereiken.

  Geld-terug-garantie: Als het filter zelfs na meerdere reinigingspogingen niet de door ons vereiste referentiewaarde bereikt, dan hoeft u niet te betalen voor de reiniging. Het filter wordt dan als “ongereinigd” en niet meer bruikbaar – gratis – naar u teruggestuurd.

  Een 2e reiniging na de garantieperiode van 6 maanden wordt uitgevoerd vanaf 7-12 maanden tegen een speciale prijs van 150 €.

  Als u het filter door een partnerwerkplaats laat verwijderen/reinigen, wordt de gratis garantieperiode verlengd van 6 tot 12 maanden.

 • Hoe lang gaat het gereinigde filter mee?

  De “duurzaamheid” is afhankelijk van de kilometerstand, de DPF-monoliet (kern) en de juiste werking van alle motoronderdelen/slijtdelen (gloeibougie, EGR-klep, koelwaterthermostaat, sensoren, turbolader etc.).

  Het is daarom belangrijk om het voertuig tijdens de DPF-reiniging grondig te inspecteren op defecte onderdelen, zodat deze foutenbronnen (die onder andere leiden tot verhoogde roetvorming en voortijdige herbelading) worden geëlimineerd.

 • Hoe vaak kan een roetfilter worden gereinigd?

  Een DPF kan, indien technisch verantwoord, meerdere malen worden gereinigd, d.w.z. dat het keramiek niet beschadigd is/ geen doorbranding mag vertonen.

 • Waar moet ik rekening mee houden tijdens de installatie?

  Neem onze installatie-instructies in acht. Deze ontvangt u bij de retourzending van uw gereinigde roetfilter.

  Ze bevatten alle belangrijke informatie over het resetten en een checklist met mogelijke foutbronnen.

 • Wat als de DPF niet meer gereinigd kan worden?

  Als uw DPF niet kan worden gereinigd of defect is, maakt u geen kosten voor de reiniging van het roetfilter.

  U hoeft alleen de kosten voor de verzending naar ons te betalen. Wij sturen het defecte filter gratis naar u terug.

 • Hoe werkt de afwikkeling?

  U kunt de uitgebouwde DPF bij ons afleveren, door onze UPS-ophalingsservice op een gewenst adres laten afhalen of het filter zelf naar ons toesturen.

  Wanneer u ons het filter stuurt, kunt u het online ingevulde bestelformulier uitprinten (u ontvangt dit per e-mail na het plaatsen van de bestelling). Voeg deze bij de verpakking om er zeker toewijsing van de filters te waarborgen.
  Als u het pakket door ups laat ophalen, print dan ook het extra verzendlabel uit en plak het op het pakket. De UPS-chauffeur zal het pakket ophalen op het door u geselecteerde tijdstip.

  (Zie de link van het bestelformulier)

 • Hoe moet het filter worden verpakt?

  Verpak het roetfilter op de juiste wijze in een kartonnen doos en vul het voldoende op.

   

 • Hoe groot en zwaar kan het pakket zijn voor een UPS-pakkettencollectie?

  U kunt onze online riemmaatcalculator gebruiken om de riemmaat te berekenen.

  U kunt het vinden op onze bestelformulier pagina.

  De gordeldimensie is als volgt opgebouwd:

  omtrek (volledige lengte rond de verpakking of 2x hoogte + 2x breedte) + langste zijde

  Riemmaat tot 330 cm en langste zijde onder 150 cm = geen extra kosten.

  Voor grotere pakketten ontstaan de volgende extra kosten:

  Riemmaat tot 330cm en langste zijde boven 150cm = meerkosten 12,- Euro netto

  Riemmaat van 330cm tot max. 419cm = meerkosten 50,- Euro netto

  Onvoldoende verpakte pakketten bijv. alleen folie/papier = extra knoop 12,- Euro netto

  De verpakkingen mogen maximaal 32 kg wegen.

 • Hoe kan ik betalen?

  Na de ingangscontrole ontvangt u een e-mail over de ontvangst en de toestand van uw roetfilter. Onze factuur is ook bij deze e-mail gevoegd. U kunt ons een betalingsbewijs van de overboeking sturen als bewijs of u heeft de mogelijkheid om direct via PAYPAL te betalen. Voor particuliere klanten versturen wij de gereinigde filters pas na ontvangst van de betaling/proof van de bankoverschrijving. Betaling onder rembours is ook mogelijk.

  Workshops kunnen de DPF schoonmaak op rekening betalen.

 • Zijn er prijsvoordelen voor garagebedrijven?

  Als autowerkplaats kunt u DPF-reiniging krijgen tegen ons gunstige werkplaatstarief.

  U kunt een prijsaanvraag doen via ons contactformulier. Hier heeft u de mogelijkheid om uw handelslicentie / briefpapier te uploaden voor registratie en verificatie.

  Kies als onderwerp: Voorwaarden voor workshops.

 • Hoe registreren we ons als partnerwerkplaats?

  U heeft een werkplaats en wilt graag een partnerwerkplaats van het bedrijf Barten worden? Stuur een aanvraag via ons contactformulier en kies als onderwerp: Word PW.

  Wij sturen u dan alle informatie/voordelen van een partnerschap per e-mail.