Kwaliteits- en milieubeleid

Wij, de Barten GmbH, houden ons bezig met het reinigen van roetdeeltjesfilters van blokvormige thermische centrales en motorvoertuigen.

Ons doel is om een hoge kwaliteit te bereiken in onze gedefinieerde processen en om onze klanten tevreden te stellen. Dit zijn onze hoogste bedrijfsdoelstellingen, die rekening houden met de huidige en toekomstige behoeften van onze klanten en ernaar streven de verwachtingen van onze klanten te overtreffen.

 

Het toenemende opleidingsniveau en de daaruit voortvloeiende sensibilisering van mensen voor het behoud van het milieu voor toekomstige generaties dragen ertoe bij dat de klant meer en meer belang hecht aan een milieubewuste uitvoering van het opgedragen werk. Ons reinigingsproces beschermt het milieu, vermindert afval en bespaart energie tijdens de productie.

Om tegemoet te komen aan de groeiende eisen en invloeden van buitenaf en om de kwaliteit en de milieubelangen verder te verhogen en te waarborgen, hebben we het bestaande QUM-systeem aangepast aan ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.

 

We gebruiken dit systeem om fouten in het hele bedrijf te identificeren, de oorzaken ervan te analyseren en te voorkomen dat ze zich voordoen door het nemen van passende corrigerende of preventieve maatregelen. Op deze manier zijn wij in staat om onze klanten hoogwaardige productdiensten te leveren.

Daarnaast geeft het milieumanagementsysteem ons de juridische zekerheid om de hoge kosten als gevolg van een milieuongeval te beperken.

 

Ons handboek voor kwaliteits- en milieubeheer definieert alle organisatorische en technische processen die van invloed zijn op de productkwaliteit en het milieu. De planning, controle en monitoring van deze activiteiten zijn onderworpen aan het management in samenwerking met onze managementvertegenwoordiger. Onze organisatie garandeert een optimale interactie tussen alle kwaliteits- en milieugerelateerde activiteiten en de continue implementatie van kwaliteits- en milieugerelateerde maatregelen. Het kwaliteits-/milieubeleid wordt door de directie voortdurend gecontroleerd op opportuniteit en correctheid. Samen met de resultaten van de jaarlijkse evaluatie van de klanttevredenheid vormt het de basis voor het vaststellen van doelstellingen voor continue systeemverbetering.

Als onderdeel van ons ondernemingsbeleid zijn richtlijnen voor kwaliteits- en milieubeleid opgesteld en gepubliceerd:

 • Door ons gedrag en onze dagelijkse prestaties willen en winnen we vertrouwen en erkenning van onze klanten en partners.
 • Een zorgvuldige omgang met de middelen is absoluut noodzakelijk!
 • Het behoud van het milieu voor toekomstige generaties is een primaire doelstelling!
 • Kwaliteitsafspraken met onze klanten/partners zijn voor ons bindend.
 • Het in acht nemen van leverdata en flexibiliteit zijn voor ons erg belangrijk.
 • Ons team staat garant voor een competente servicekwaliteit.
 • Wij gaan zorgvuldig om met de producten en informatie van onze klanten.
 • Op regelmatige tijdstippen controleren we onze efficiëntie en stellen we onszelf nieuwe doelen. We willen onszelf voortdurend verbeteren.
 • Wij hechten belang aan orde, netheid en hoge kwaliteit!
 • Afval vermijden is de primaire taak van elke medewerker!
 • Wij evalueren de risico’s en mogelijke kansen van onze gedefinieerde belanghebbenden voor wederzijds begrip en voor het waarborgen van stabiele processtromen.
 • Naleving van de relevante milieuwetgeving!
 • Continue verbetering van de milieuprestaties door monitoring en preventie!
 • Systematische verbetering van onze reinigingsmethoden met een lage milieubelasting!
 • Efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
 • Betrokkenheid en verantwoordelijkheid van ons team voor milieuvriendelijk gedrag!