Grenswaarden voor fijnstof – Laat roetdeeltjesfilter reinigen.

De verbranding van dieselbrandstof in motoren produceert roetdeeltjes, zoals algemeen bekend is. Het is ook bekend dat deze deeltjes gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom zijn er grenswaarden voor fijnstof. Hoewel het wegverkeer slechts één van de oorzaken van fijnstof is, is het nog steeds van bijzonder belang.

Bij dieselmotoren is het mogelijk om roetfilters te gebruiken om de hoeveelheid uitgestoten roetdeeltjes effectief te verminderen. De roetdeeltjes worden door een zeer hittebestendig filter met fijne poriën geleid, dat de roetdeeltjes uit de uitlaatgassen filtert.

Een roetfilter werkt in het geheim, zodat de bestuurder normaal gesproken niets merkt van het effect ervan. Ook de automatische regeneratie van het roetfilter vindt onopgemerkt plaats.

REGENERATIE

Daarbij worden afgezette roetresten afgebrand. As blijft over. Hoe meer roet en as er wordt afgezet, hoe hoger de tegendruk van de uitlaat en hoe hoger het brandstofverbruik. Roetfilters reinigen zichzelf dus maar tot op zekere hoogte.

Er zijn echter ook situaties denkbaar waarin de regeneratie niet langer voldoende is om het roetfilter te reinigen. Frequente korte ritten zijn hier een typische oorzaak. Dan moet u het roetfilter vervangen of – de goedkopere optie – het roetfilter laten reinigen. Er zijn verschillende manieren om het roetfilter te laten reinigen. Er zijn chemische processen of een combinatie van mechanische en thermische processen. Het doel is in elk geval om de afgezette roet- en asresten uit het roetfilter te verwijderen en zo een normaal filtereffect terug te krijgen.
Wij hebben ons reinigingsproces laten certificeren door TÜV-Rheinland.