ZODRA HET ROETFILTER VOL IS….

Roetfilters in moderne motorvoertuigen zijn in staat om de roetdeeltjesuitstoot met 95% te verminderen. Deze nabehandeling van de uitlaatgassen is technisch veeleisend en gebeurt ongemerkt door de bestuurder – zolang het roetfilter maar probleemloos werkt.

In principe moeten alle uitlaatgassen van de brandstofverbranding door het roetfilter stromen. Grotere deeltjes zoals dieselroet worden uitgefilterd en in het filter vastgehouden, terwijl gasvormige vervuilende stoffen eenvoudig door het roetfilter kunnen stromen. Het is dus een mechanisch filter, terwijl een katalysator de uitlaatgassen reinigt door een chemische reactie.

Een roetfilter is vergelijkbaar met een autoaccu: je merkt het onderdeel pas op als het niet meer goed functioneert. Roetfilters kunnen niet alleen dieselroet maar ook as en verstopping van het filter veroorzaken.

REINIGING VERSUS UITWISSELING

As is een verbrandingsproduct, en kan niet verder worden afgebrand door de eigen zogenaamde regeneratie van het filter – zoals het geval is met de roetlaag, die ook aanwezig is – en wordt daarom afgezet in het roetfilter. Dit probleem, wanneer het roetfilter letterlijk vol is, hangt voor een groot deel af van het gebruik van het voertuig; korte afstanden hebben bijvoorbeeld een ongunstig effect op de levensduur van het DPF.

Als het waarschuwingsdisplay in het voertuig vermeldt dat de “DPF vol” is, kunt u deze laten vervangen door een nieuw filter of het roetfilter laten reinigen. Een vervanging is relatief duur, de professionele reiniging van het roetfilter is echter het gunstigste alternatief. Het roetfilter wordt ofwel “brandvrij” stationair of gespoeld met een chemische reinigingsoplossing. Na een professionele reiniging heeft een voorheen volle roetfilter de stromingskarakteristieken van een nieuw filter zonder dat het vervangen hoeft te worden. Het vervangen van roetfilters is daarom geen goed alternatief voor het reinigen.