Wist je dat?

Barten GmbH was het eerste bedrijf dat roetfilterreiniging of ook reiniging van dieselroetfilters in Duitsland aanbood en daarmee de markt op beslissende wijze vorm gaf! Het familiebedrijf reinigt filters van warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK) en de motorvoertuigensector gedurende 18 jaar. Het innovatieve en zachte reinigingsproces is getest door TÜV-Rheinland en is al met succes toegepast op meer dan 80.000 filters!

Wij reinigen dieselroetfilters, roetfilters en katalysatoren voor:

 • Warmtekrachtkoppeling (Gas en biogas, verwarming en plantaardige olie)
 • PKW (alle Kfz-Modelle)
 • Transporter
 • Truck
 • Bussen
 • Heftruck
 • Filterpatronen
 • Industriële- en Bouwmachines Landbouw- en Veegmachines

Barten GmbH wordt jaarlijks gecertificeerd in milieu- en kwaliteitsbeheer volgens ISO 9001: 2015 en ISO 14001: 2015 door Dekra om de kwaliteitsnormen in het proces van reiniging met roetdeeltjesfilters op het hoogste niveau te houden

Alle automodellen 380 €

 • incl. terugzending
 • incl. pakketverzekering
 • incl. btw

Heeft u vragen? Neem nu contact met ons op!

Terugbelverzoek

Barten GmbH – Ons kwaliteits- en milieubeleid

Wij, de Barten GmbH, houden ons bezig met de reiniging van roetdeeltjesfilters van warmtekrachtcentrales en motorvoertuigen.

Ons doel is het bereiken van hoge kwaliteit in onze gedefinieerde processen en het tevredenstellen van onze klanten. Dit zijn onze hoogste bedrijfsdoelstellingen, die rekening houden met de huidige en toekomstige eisen van onze klanten en ernaar streven om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen.

Het toenemende opleidingsniveau en de daaruit voortvloeiende sensibilisering van mensen voor het behoud van het milieu voor toekomstige generaties dragen ertoe bij dat de klant steeds meer belang hecht aan een milieubewuste uitvoering van het bestelde werk. Ons reinigingsproces beschermt het milieu, vermindert verspilling en bespaart energie tijdens de productie.

Om aan de groeiende eisen en invloeden van buitenaf te kunnen voldoen en om de kwaliteit en de zorg voor het milieu verder te verhogen en te waarborgen, hebben we het bestaande QUM-systeem aangepast aan ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.

We gebruiken dit systeem om fouten in het hele bedrijf te identificeren, de oorzaken ervan te analyseren en te voorkomen dat ze zich voordoen door middel van passende corrigerende en preventieve maatregelen. Op deze manier zijn wij in staat om onze klanten hoogwaardige productdiensten aan te bieden.

Bovendien biedt het milieumanagementsysteem ons de juridische zekerheid om de hoge kosten als gevolg van een milieuongeval te beperken.

In ons kwaliteits- en milieumanagementhandboek worden alle organisatorische en technische processen gedefinieerd die van invloed zijn op de productkwaliteit en het milieu. De planning, controle en monitoring van deze activiteiten zijn onderworpen aan het management in samenwerking met onze management vertegenwoordiger. Onze organisatie garandeert de optimale interactie tussen alle kwaliteits- en milieugerelateerde activiteiten en de continue implementatie van kwaliteits- en milieugerelateerde maatregelen. Het kwaliteits-/milieubeleid wordt door de directie voortdurend gecontroleerd op zijn doelmatigheid en correctheid. Samen met de resultaten van de jaarlijkse evaluatie van de klanttevredenheid vormt het de basis voor het vaststellen van doelstellingen voor continue systeemverbetering.

 

Barten GmbH: Innovatief bedrijf – innovatief reinigingsproces

“Bij de reiniging van dieselroetfilters maken wij gebruik van een zelf ontwikkeld en door TÜV getest thermisch-mechanisch reinigingsproces.
Met behulp van endoscopische cameratechnologie kunnen we de toestand van het filter in de gesloten behuizing controleren. Met een luchthoeveelheids- en gewichtsmeting bepalen we de verstopping/belasting van het filter. Na de eerste analyse van de ernst van de verontreiniging worden de filters zo vaak en zo lang gereinigd als nodig is, totdat ze zijn ontdaan van ca. 98% van de roet- en asresten en de referentiewaarde voor het betreffende filtertype hebben bereikt. Dit vereist verschillende reinigingsprocessen, afhankelijk van de mate van verontreiniging.

Ons proces maakt het mogelijk om alle resten – voornamelijk roet en as – voorzichtig te verwijderen.

Na elk reinigingsproces worden de filters gecontroleerd op hun reinigingsgraad door middel van een speciale luchtstroommeting. Alleen wanneer dit overeenkomt met onze referentiewaarden wordt het filter als gereinigd beschouwd.

Bij de eindcontrole worden de eindwaarden na een succesvolle reiniging vastgelegd in ons testprotocol. Dit testrapport, met de waarden voor en na de reiniging, wordt aan elke klant overhandigd. Zo kunnen we bewijzen en garanderen dat het filter, dat voorheen sterk vervuild was, na reiniging weer de technische eigenschappen van een nieuw filter heeft.

 

Barten GmbH: 18 jaar expertise in het reinigen van dieselroetfilters

“Wij zijn een van de toonaangevende bedrijven in Duitsland als het gaat om het reinigen van dieselroetfilters. 18 jaar geleden waren wij het eerste bedrijf in Duitsland dat deze reinigingsmethode aanbood en sindsdien hebben wij onze expertise op dit gebied gestaag uitgebreid. Ons innovatieve en zachte reinigingsproces is getest door TÜV-Rheinland en is al met succes toegepast op meer dan 80.000 filters van alle soorten en maten”.

In ons bedrijf vertrouwen we voor de reiniging op een combinatie van mechanische en thermische processen.

Alle methoden worden snel en ongecompliceerd afgehandeld – dat bespaart tijd en geld!
Het doel is om de dieselroetfilter met behulp van de verschillende processen te ontdoen van de afgezette roet- en asresten en zo een optimaal filtereffect te herstellen.

Om een overtuigende reinigingskwaliteit te leveren, hebben wij ons reinigingsproces laten controleren en certificeren door TÜV Rheinland.

In deze testserie werden verschillende nieuwe, gereinigde en vuile filters met elkaar vergeleken. TüV Rheinland heeft vastgesteld dat ons reinigingsproces de stromingseigenschappen van gereinigde filters herstelt tot een vergelijkbare kwaliteit als nieuwe filters. Dit betekent dat door ons gereinigde filters gelijkgesteld kunnen worden met nieuwe filters.

Om de kwaliteitsnormen in het proces van dieselroetfilterreiniging op het hoogste niveau te houden, wordt Barten GmbH jaarlijks door Dekra gecertificeerd voor milieu- en kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.

Wij kunnen zogenaamde DPF-zelfreinigers met een zuiver geweten afraden.

 

Profiteer van onze jarenlange ervaring met het reinigen van roetfilters!