Hieronder wordt uitgelegd wat de begrippen vrij rijden, reiniging of vervanging betekenen met betrekking tot een dieselroetfilter.

Zo worden bestuurders van voertuigen met een dieselmotor herhaaldelijk geconfronteerd met een aantal onduidelijke begrippen. Met name recente rapporten over uitlaatgasproblemen leiden herhaaldelijk tot onzekerheid bij het gebruik van termen als “reinigen”, “vrij rijden” of “vervangen”.

Voor een vereenvoudigd begrip van het gebruik van de termen wordt eerst het basisprincipe van een deeltjesfilter geïllustreerd.

Deeltjesfilters filteren de uitlaatgassen (in diesel- en benzinevoertuigen). Dit werkingsprincipe kan worden vergeleken met dat van een koffiemachine met een filter. Hierbij wordt na elke koffiecyclus een bepaalde hoeveelheid koffiedrab in het filter gedeponeerd. Dit is ook het geval bij roetfilters in personenauto’s, waarbij roet- en asresten na elke rit of gebruik van de auto in het filter terechtkomen. Na verloop van tijd hopen zich hier steeds meer roet en as op, totdat het filter uiteindelijk verstopt raakt.

Vervanging van dieselroetfilters – wat betekent dat?

We beginnen met het uitleggen van een van de eenvoudigere termen – uitwisseling. Zoals uit de term zelf kan worden afgeleid, betekent DPF-uitwisseling de vervanging van een roetfilter. Deze vervanging, met name de aanschaf van een nieuw filter, is een zeer kostenintensieve aangelegenheid, waarbij vaak kosten in het 4-cijferige bereik komen kijken. Nadat het filter verstopt is geraakt, raden fabrikanten vaak de aanschaf van een nieuw filter aan. Door gebruik te maken van ons thermisch-mechanisch reinigingsproces kunnen wij u de complete reiniging van uw roetfilter tegen lage kosten aanbieden.

Roetfilters reinigen – wat betekent dat?

Het alternatief voor de dure vervanging van het DPF is de reiniging van het DPF. Ook hier geeft de naam al aan wat er met het roetfilter wordt gedaan – grondig gereinigd.

Dit betekent dat elk verstopt en defect filter volledig en meerdere malen kan worden gereinigd zonder dat het zijn kwaliteit verliest.

De reiniging van het roetfilter is een efficiënte oplossing die bijzonder zuinig is voor de klant en die we al meer dan 18 jaar gebruiken.

De as en roetdeeltjes die tijdens het verbrandingsproces worden geproduceerd en in het filter worden afgezet, worden volledig verbrand. Na afloop van het reinigingsproces krijgt de klant een filter dat bijna zo goed als nieuw is en de technische eigenschappen van een nieuw filter heeft.

Wij bieden de uitgebreide reiniging van uw verstopte deeltjesfilter aan voor de prijs van 380,- Euro.

DPF vrij rijden – wat betekent dat?

DPF-vrij rijden is een mogelijkheid voor de regeneratie van deeltjesfilters. Voor vrij rijden (ook: vrije verbranding) is een verhoogd vermogen van het voertuig nodig, zodat het roet in het filter kan worden verbrand.

Een snelwegrit van ongeveer 15-30 minuten is hiervoor meestal voldoende, waarbij temperaturen van ongeveer 600 graden worden bereikt, waarbij het roet uiteindelijk wordt verbrand en het deeltjesfilter dus ‘vrij’ wordt gereden.

Als daarentegen te korte afstanden met lage snelheid worden afgelegd, kan het filter zichzelf niet reinigen en raakt het uiteindelijk verstopt.
U moet de auto af en toe voor lange afstanden rijden om de interne voertuigregeneratie te starten en het filter vrij te verbranden.

Echter, alleen het roet wordt verbrand wanneer de auto vrij wordt gereden (interne voertuigregeneratie), zodat geleidelijk aan meer as wordt afgezet in het roetfilter en uiteindelijk wordt geblokkeerd.

Dit betekent dat roetfilters slechts tot een bepaald punt zelfstandig kunnen worden geregenereerd. Op de lange termijn kunt u er dus niet omheen om ze te laten vervangen of professioneel te laten reinigen door een gespecialiseerde werkplaats.